Archive For The “نامه های صادره” Category

مسابقه طرح درس نویسی کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

مسابقه طرح درس نویسی کتاب زبان انگلیسی پایه دهم

با سلام و احترام گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد مسابقه طرح درس نویسی را از بخش writing درس دوم کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (صفحات ۶۷-۶۲) بر اساس ملاک های ارزیابی زیر برگزار نماید.لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم…

برگزاری مسابقه آزمون آنلاین

به : مدیریت/ اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه موضوع : برگزاری مسابقه آزمون آنلاین با سلام و احترام گروه زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در نظر دارد یک دوره مسابقه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان پایه سوم و دبیران درس مذکور را بر اساس شرایط ذیل برگزار نماید، شایسته است اقدام لازم نسبت به اطلاع…

تهیه پاورپوینت

با سلام و احترام        گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در نظر دارد یک دوره مسابقه تدریس ویژه دبیران مذکور از موضوعات کتاب زبان انگلیسی ۳ به صورت تهیه پاورپوینت بر اساس جدول پیوستی برگزار نماید.شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به ارسال آثار همکاران محترم در قالب لوح فشرده از…

فراخوان مقاله

با سلام و احترام        گروه زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه استان در راستای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد یک دوره مسابقه مقاله نویسی ویژه دبیران رشته مذکوربرگزار نماید، شایسته است ضمن اطلاع رسانی اقدام لازم نسبت به جمع آوری و ارسال آثار همکاران محترم به صورت فایل wordاز طریق مکاتبات اداری و یا…

طراحی، تدوین و تالیف یک درس برای کتاب زبان انگلیسی

با سلام و احترام گروه آموزشی زبان انگلیسی استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد که در طراحی ، تدوین و تالیف یک درس از کتاب زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه بر اساس محتوی آموزشی کتب جدیدالتالیف دوره اول متوسطه و برنامه درس ملی در حوزه یادگیری زبان های خارجی…

شیوه نامه طراحی آموزشی

با سلام و احترام گروه زبان انگلیسی استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد با همکاری دبیران محترم زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه با توجه به برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تربیت و یادگیری زبان های خارجی در دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به بررسی طولی و…

Go Top