Archive For مهر ۲۸, ۱۳۹۶

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی

برای دریافت برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان از پیوند زیر استفاده نمایید. برنامه عملیاتی

Reading Bank

Reading Bank

همکاران گرامی فایلهای خواندنی را از این لینک http://e2.gasb.ir/?p=156227&preview=true  دریافت کنید.

Speaking Bank

Speaking Bank

همکاران گرامی فایلهای گفتاری را از لینک   http://e2.gasb.ir/?p=156229&preview=true دریافت کنید.

Writing Bank

Writing Bank

همکاران گرامی فایلهای نوشتاری را از این لینک   http://e2.gasb.ir/?p=156215&preview=true دریافت کنید.

Listening Bank

Listening Bank

همکاران گرامی فایلهای صوتی متنوعی را ازلینک http://e2.gasb.ir/?p=156144 دریافت کنید.

کتاب پایه دهم

کتاب پایه دهم

همکاران گرامی   فایلهای صوتی  کتاب دهم  را از این نشانی http://e2.gasb.ir/?p=156121  دریافت کنید.

کتاب درسی پایه یازدهم

کتاب درسی پایه یازدهم

همکاران گرامی فایل های صوتی و متن های مربوط به ضمن خدمت کتاب یازدهم را می توانید از نشانی http ://e2.gasb.ir/?page_id=156037 دریافت کنید. .

Go Top