Archive For بهمن ۳, ۱۳۹۶

English Language Association

English Language Association

جشنواره طراحی سوال و تهیه فیلم

جشنواره طراحی سوال و تهیه فیلم

طراحی سوال یازدهم /دهم خرداد ماه وتهیه فیلم اموزشی درس دوم یازدهم تا تاریخ ۹۷/۰۱/۲۰ تمدید شد.

مسابقه listening task

مسابقه listening task

مهلت ارسال آثار تا ژایان فروردین ۹۷ می باشد.

مسابقه Speaking task

مسابقه Speaking task

مسابقه طرح درس روزانه speaking درس دو ,۱ Vision تا تاریخ ۹۶/۱۱/۰۹ تمدید شد.

Go Top