دستورالعمل برگزاری جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه

با سلام و احترام
در اجرای بند سوم برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری درس زبان انگلیسی با عنوان جشنواره کلیپ های آموزشی به اطلاع می رساند: این جشنواره در طی سه مرحله: (۱) منطقه ای تا آخر آذر ماه استانی تا آخر دی ماه و (۳) کشوری تا آخر بهمن ماه اجرا می گردد که هر استان کلیپ منتخب (نفر اول استان) را همراه با مستندات (بخشنامه، کلیپ آموزشی و فرم داوری)، جهت شرکت و ارزیابی در مرحله کشوری به دبیرخانه راهبری ارسال خواهند نمود.

فایل پیوستی: دستورالعمل برگزاری جشنواره فیلم های آموزشی